Insenerikutsete andmine

Tähelepanu lugupeetud kutsete taotlejad ja taastõendajad!

Alates 08.11.2018 hakkasid kehtima uued kutsestandardid, uus kutse andmise kord, uued eeltingimused ja uued tasud. Seoses sellega palume enne taotlemist tutvuda uute materjalidega!

Võimalik on taotleda mehaanikainseneri (tase 6), diplomeeritud mehaanikainseneri (tase 7) ja volitatud mehaanikainseneri (tase 8) kutseid.

Palume enne taotlusdokumentide esitamist tutvuda:
1. Kutsestandarditega
2. Kutsetunnistuste tasudega
3. Kutseandmise korraga

Kutseid on võimalik taotleda aastaringselt. Kutsekomisjoni istungid toimuvad mais ja oktoobris. Lähtuvalt sellest on avalduste esitamise tähtajad järgmised:
15. aprill 2019
1. oktoober 2019

Kui avaldus laekub enne esitamise tähtaega, vaadatakse taotlus läbi järgmise kuu istungil ja taotleja saab kutsetunnistuse kätte hiljemalt 2. nädala jooksul peale istungi toimumist.

Makse rekvisiidid:
Saaja:    Eesti Mehaanikainseneride Liit
Konto:   EE282200221026391307
Selgitus: Kutseomistamise tasu (taotleja nimi)

Lisainfo ja nõustamine: Moonika Asu , tel. 620 3633, email: moonika.asu@ttu.ee