Kutse taotleja kompetentsus peab vastama loetletud eeltingimustele, mida tõendatakse haridust, töökogemust, täienduskoolitust ja varasemat kutsekvalifikatsiooni tegevust tõendavate dokumentidega.

Mehaanikainseneri kutse taotlemise eeltingimused:
a) erialase kõrgharidusõppe läbimine ja erialane töökogemus vähemalt 2 aastat vahetult enne taotlemist

Diplomeeritud mehaanikainseneri kutse taotlemise eeltingimused:
a) erialase magistriõppe läbimine, erialane töökogemus vähemalt 2 aastat vahetult enne taotlemist ja erialane täiendkoolitus (läbitud viimase 7. aasta jooksul mahus 3 EAP + 30 TP) juhul, kui magistrikraad on omandatud rohkem kui 7 aastat tagasi, või
b) mehaanikainsener, tase 6 kutse, erialane töökogemus vähemalt 2 aastat vahetult enne taotlemist ja erialane täiendkoolitus (läbitud viimase 7. aasta jooksul mahus 24 EAP + 30 TP). Täiendõppe arvestamise juhend on leitav siit

Volitatud mehaanikainseneri kutse taotlemise eeltingimused:
a) erialase doktoriõppe läbimine, erialane töökogemus vähemalt 4 aastat vahetult enne taotlemist ja erialane täiendkoolitus (läbitud viimase 7. aasta jooksul mahus 6 EAP + 50 TP) juhul, kui doktorikraad on omandatud rohkem kui 7 aastat tagasi, või
b) diplomeeritud mehaanikainseneri, tase 7 kutse, erialane töökogemus vähemalt 4 aastat vahetult enne taotlemist ja erialane täiendkoolitus (läbitud viimase 7. aasta jooksul mahus 6 EAP + 50 TP). Täiendõppe arvestamise juhend on leitav siit

Mehaanikainseneri kutse taastõendamise eeltingimused:
a) Mehaanikainsener, tase 6 kutsetunnistus (kehtivuse tähtajast ei ole möödunud rohkem kui 5 aastat), erialane töökogemus (vähemalt 2 aastat vahetult enne taastõendamist) ja erialane täiendkoolitus (läbitud viimase 7. aasta jooksul mahus 30 TP või 2 EAP). Täiendõppe arvestamise juhend on leitav siit

Diplomeeritud mehaanikainseneri kutse taastõendamise eeltingimused:
a) Diplomeeritud mehaanikainsener, tase 7 kutsetunnistus (kehtivuse tähtajast ei ole möödunud rohkem kui 5 aastat), erialane töökogemus (vähemalt 2 aastat vahetult enne taastõendamist) ja erialane täiendkoolitus (läbitud viimase 7. aasta jooksul mahus 3 EAP + 30 TP). Täiendõppe arvestamise juhend on leitav siit

Volitatud mehaanikainseneri kutse taastõendamise eeltingimused:
a) Volitatud mehaanikainsener, tase 8 kutsetunnistus (kehtivuse tähtajast ei ole möödunud rohkem kui 5 aastat), erialane töökogemus (vähemalt 4 aastat vahetult enne taastõendamist) ja erialane täiendkoolitus (läbitud viimase 7. aasta jooksul mahus 6 EAP + 50 TP). Täiendõppe arvestamise juhend on leitav siit