Insenerikutse taotlemiseks vajalikud dokumendid

1. Sooviavaldused:
    a) Mehaanikainseneri kutse taotlemiseks/taastõendamiseks
    b) Diplomeeritud mehaanikainseneri kutse taotlemiseks/taastõendamiseks
    c) Volitatud mehaanikainseneri kutse taotlemiseks/taastõendamiseks
2. Isikut tõendava dokumendi koopia
3. Kõrgharidust, vajadusel täiendkoolitust ja varasemat kutsekvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad
4. Enesehinnang spetsialiseerumisega ja erialase tööga seotud tegevuste kohta (soovitatav sisu)

Dokumendid saata digitaalallkirjastatult aadressile: moonika.asu@taltech.ee

Enne dokumentide saatmist palume tasuda ka kutseomistamise tasu!