Eesti Mehaanikainseneride Liit (EMIL) on eraõiguslik juriidilise isikuna tegutsev Eesti Vabariigi  mehaanikainsenere koondav ühendus.

EMIL on alates 06.02.2014 mehaanikavaldkonna inseneridele kutsekvalifikatsioone omistav organ.