Insenerikutsete andmine

Võimalik on taotleda mehaanikainseneri (tase 6), diplomeeritud mehaanikainseneri (tase 7) ja volitatud mehaanikainseneri (tase 8) kutseid.

Palume enne taotlusdokumentide esitamist tutvuda:
1. Kutsestandarditega
2. Kutsetunnistuste tasudega
3. Kutseandmise korraga

Kutseid on võimalik taotleda aastaringselt. Kutsekomisjoni istungid toimuvad mais ja oktoobris. Lähtuvalt sellest on avalduste esitamise tähtajad järgmised:
2. aprill 2024
2. oktoober 2024

Kui avaldus laekub enne esitamise tähtaega, vaadatakse taotlus läbi järgmise kuu istungil ja taotleja saab kutsetunnistuse kätte hiljemalt 2. nädala jooksul peale istungi toimumist.

Makse rekvisiidid:
Saaja:    Eesti Mehaanikainseneride Liit
Konto:   EE282200221026391307
Selgitus: Kutseomistamise tasu (taotleja nimi)

Lisainfo ja nõustamine: Moonika Asu , tel. 620 3633, email: moonika.asu@taltech.ee