Kutsete taotlemise eeltingimused

Kutse taotleja kompetentsus peab vastama loetletud eeltingimustele, mida tõendatakse
haridust, töökogemust, täienduskoolitust ja varasemat kutsekvalifikatsiooni tegevust tõendavate dokumentidega.

Mehaanikainseneri kutse taotlemise eeltingimused:
Erialane kõrgharidusõpe (240 EAP) ja vahetult taotlemisele eelnev 2-aastane erialase töö kogemus või bakalaureuseõpe (180 EAP) ja vahetult taotlemisele eelnev 3-aastane erialase töö kogemus.

Diplomeeritud mehaanikainseneri kutse taotlemise eeltingimused:
Erialane magistriõpe (300 EAP) ja vahetult taotlemisele eelnev 2-aastane erialase töö kogemus või mehaanikainseneri, tase 6 kutse, täiendkoolitus mahus 25 EAP + individuaalne täiendõpe mahus 30 TP ja vahetult taotlemisele eelnev 2-aastane erialase töö kogemus. Inseneri täiendõppe arvestus on toodud kutsestandardi lisas 1.

Volitatud mehaanikainseneri kutse taotlemise eeltingimused:
Erialane doktoriõpe (240 EAP) ja vahetult taotlemisele eelnev 4-aastane erialase töö kogemus (kui doktorikraad on omandatud rohkem kui 7 aastat tagasi, on vajalik täiendkoolitus mahus 6 EAP ja individuaalne täiendõpe mahus 50 TP) või diplomeeritud mehaanikainseneri, tase 7 kutse, täiendkoolitus mahus 6 EAP + individuaalne täiendõpe mahus 50 TP ja vahetult taotlemisele eelnev 4-aastane erialase töö kogemus. Inseneri täiendõppe arvestus on toodud kutsestandardi lisas 1 .

Kutsete taastõendamise eeltingimused

Mehaanikainseneri kutse taastõendamise eeltingimused:
Vahetult taastõendamisele eelnev 2-aastane erialase töö kogemus + individuaalne täiendõpe mahus 25 TP. Inseneri täiendõppe arvestus on toodud kutsestandardi lisas 1.

Diplomeeritud mehaanikainseneri kutse taastõendamise eeltingimused:
Täiendkoolitus mahus 3 EAP + individuaalne täiendõpe mahus 25 TP ja vahetult taastõendamisele eelnev 2-aastane erialase töö kogemus. Inseneri täiendõppe arvestus on toodud kutsestandardi lisas 1.

Volitatud mehaanikainseneri kutse taastõendamise eeltingimused:
Täiendkoolitus mahus 5 EAP + individuaalne täiendõpe mahus 50 TP ja vahetult taastõendamisele eelnev 4-aastane erialase töö kogemus. Inseneri täiendõppe arvestus on toodud kutsestandardi lisas 1 .