Kutsekomisjoni koosseis

Priit Kulu (esimees) – Tallinna Tehnikaülikool
Andre Laanemets – SKF Estonia OÜ
Oliver Mets – Insero OÜ/Eesti Masinatööstuse Liit
Alar Jõgi – ScaleupX OÜ
Tanel Aruväli – Nordic Plast OÜ
Vello Vainola – Tallinna Tehnikakõrgkool